Η εταιρία έχει προβλέψει το σχεδιασμό και τη λειτουργία των υποδομών  του Parking με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια.
  • Οι διπλοί διάδρομοι εισόδου - εξόδου,
  • τα 3 κλιμακοστάσια και οι 2 ανελκυστήρες,
  • οι 80 κάμερες υψηλής ανάλυσης τελευταίας τεχνολογίας,
  • το πλέον εξελιγμένο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για τον έλεγχο και την επιτήρηση της κίνησης στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων,
  • ο σύγχρονος εξοπλισμός, και όχι μόνο, αποτυπώνουν  την υπευθυνότητα της εταιρίας σε θέματα ασφαλείας. 
Οι πελάτες μας είναι πάντα σίγουροι για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιοκτησίας τους.

Επιπλέον ο Σταθμός για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του έχει προβλέψει κανόνες ασφαλείας για τους χρήστες του Σταθμού, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του.   

Κανονισμός Λειτουργίας του Σταθμού