Με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ο Σταθμός έχει αξιοποιήσει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και έχει προγραμματίσει να προσφέρει:
  • Σύστημα φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
  • Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, χρήση φωτιστικών σωμάτων LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
  • Λαμπτήρες T5 Energy Saver.
  • Εξοικονόμηση νερού - WC.
  • Πλυντήριο αυτ/των,  με βιοδιασπώμενα υλικά καθαρισμού πλυντηρίου αυτ/των.
  • Εύκολα προσβάσιμα σημεία ανακύκλωσης, χαρτιού / πλαστικού / γυαλιού, αναλωσίμων κ.λ.π.
  • Bike sharing, για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλη την πόλη.